O Oddílu

Myšlenka založení horolezeckého oddílu se zrodila v hlavách Miroslava Malého, Milana Grunda a Václava Bocha na jaře roku 2015, kdy se tato trojice vydala na skialpinistickou expedici na Aletschský ledovec do Švýcarska. Vášeň pro hory a s nimi související mnohá sportovní odvětví, kterou by zakladatelé rádi sdíleli s dalšími lidmi z oblasti Novopacka, se stala hlavním podnětem pro vznik této neziskové organizace.
Realizace tohoto nápadu na sebe nechala chvíli čekat, ale koncem roku 2015 se podařilo Horolezecký oddíl Nová Paka oficiálně založit. Dne 27. 12. 2015 se v prostorách hasičárny na Studýnce uskutečnila první výroční schůze, jenž zahrnovala nejen seznámení s činností oddílu a nábor nových členů, ale návštěvníci také měli možnost vyslechnout řadu zajímavých tematických přednášek. Jako první se o svoje zkušenosti podělili zakládající členové ze své expedice na švýcarský ledovec v krátkém komentovaném video sestřihu. Poté Milan Grund pomocí fotografií nastínil jeho zážitky při vysokohorském treku v nepříliš známém Kyrgyzstánu. Vše pak zakončila Alena Bedrníková se svými fotoalby doprovázenými vyprávěním o lezeckých dovednostech a zkušenostech po celé České Republice i Evropě.
Mezi hlavní cíle oddílu patří sjednocení všech zájemců o horolezectví na Novopacku, nákup horolezeckého vybavení a vybudování umělé lezecké stěny v tomto městě.

Stanovy